Hakkımızda

Amaç

Programın amacı, küresel eğilimler doğrultusunda, ülkemizde var olan turizm faaliyetlerini sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden ele almaktır. Bu perspektifle ülkemizde sürdürülebilir turizmi geliştirme çalışmaları için gereksinim duyulan insan gücüne katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Program ekonomik, çevresel, ve sosyal unsurların dengeli ve uyumlu bir şekilde ele alındığı sürdürülebilir turizm konusuna odaklanmaktadır. "Turizm Yönetimi" yüksek lisans programı disiplinler arası yaklaşımı benimseyen, yenilikçi, yaratıcı, özgürlükçü bir anlayış ile uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak bilgi üreten; eşitlik, sosyal sorumluluk ve çeşitliliğe saygı ilkelerine bağlı olmayı amaçlayarak geliştirilmiştir. Bu program, ülkemizde turizm alanında sürdürülebilirlik perspektifi içinde eğitim veren ilk ve tek program olma özelliğini göstermektedir.

Hedef Kitle

Programın hedef kitlesi aşağıdaki gibidir:

o   Sürdürülebilir turizm alanında akademik kariyer yapmak isteyen kişiler

o   Kamu sektöründe ve sivil toplum kuruluşlarında turizm planlama ve politikaları alanlarında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen kişiler

o   Sürdürülebilir turizm örgütü/işletmesi olmayı hedefleyen kurumlarda çalışan ya da çalışmayı hedefleyen kişiler