Projeler

Proje Adı: Planet Happiness uluslararası projesi

Proje Özeti:

Bölümümüz, Boğaziçi Üniversitesi Turizm Uygulamalı ve Araştırma Merkezi ile birlikte, 2018 yılında Planet Happiness uluslararası projesine katılmak için Happiness Alliance ile bir anlaşma imzalamıştır. İlk olarak, Türkiye'deki iki UNESCO Dünya Mirası’nda gerçekleştirilecek iki pilot proje planlanmıştır ve başarılı olursa, proje kalan alanlarla devam edecektir. Happiness Alliance ile yapılan işbirliği, sürdürülebilir turizm ile ilgili karşılaştırmalı araştırmalar yapmak için topluluk refahı ve dünyadaki diğer Dünya Miras Alanları'ndan gelen verilerle ilgili karşılaştırılabilir bir ankete erişim fırsatı sağlayacaktır.

Proje adı:   Gelecek Turizmde

Proje özeti:   2014-2015 Döneminde UNDP işbirliğinde "Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu  "Gelecek Turizmde" projesinin akademik değerlendirilmesi yürütülmüştür.  

 

Proje adı:   Kastamonu’nda Sürdürülebilir Turizmin Yaşam Kalitesine Etkileri

Proje özeti:   San Diego State Üniversitesi ile birlikte Bölümümüz Ağustos 2013 ve Ağustos 2014 tarihlerinde “Kastamonu’nda Sürdürülebilir Turizmin Yaşam Kalitesine Etkileri” konulu öğrenci projesini tamamlamıştır. Projeye Amerika’dan ve Bölümümüzden lisans ve lisansüstü öğrenciler katılmıştır.  Projeye Amerika’dan 15 Bölümümüzden 13 lisans ve lisansüstü öğrencimiz katılmıştır. 

 

Proje adı:   Trakya Bölgesindeki Yiyecek İçecek Mesleki Eğitim Okullarında Kalitenin Arttırılması

Proje özeti:   Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Kırklareli Üniversitesi işbirliğinde, Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli turizm sektöründe işgücünü geliştirmeye yönelik “Trakya Bölgesindeki Yiyecek İçecek Mesleki Eğitim Okullarında Kalitenin Arttırılması” başlıklı, “TRH2.2.IQVETII/P-03/487” kodlu proje 1 Eylül 2014- 1 Eylül 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Proje kapsamında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerinden oluşan TR21 Trakya bölgesinde yerel insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda yiyecek içecek hizmetlerine yönelik mesleki eğitim kalitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Proje adı:   İstanbul Otellerine 360 derece Bakış

Proje özeti:   TUROB ve TUYGAR işbirliği ile “İstanbul Otellerine 360 derece Bakış” isimli çalışma Bölümün dört öğretim elemanı tarafından yürütülmüş ve 2013 Eylül ayında tamamlanmıştır. 

 

Proje adı:   Trakya Bölgesi Turizm Master Planı

Proje özeti:   Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Turizm Master Planı çalışmalarına Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden dört öğretim elemanı danışmanlık desteği vermiştir. Proje çalışmaları Ekim 2011’de başlamış ve Haziran 2012 de tamamlanmıştır. 

 

Proje adı:   Alliance for Cultural Tourism in Eastern Anatolia

Proje özeti:   2010 yılında Alliance for Cultural Tourism in Eastern Anatolia projesinin kapsamında B.Ü. TUYGAR Merkezi aracılığıyla bölgenin turizm eğitim ihtiyacı analizi yapılmıştır. Projeyi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNDP, UNESCO ve Dünya Turizm Örgütü tarafından desteklenmiştir. 

 

Proje adı: İstanbul Tarihi Yarımadası’nı Dünya Standartlarında Bir Varış Noktası Olarak Konumlandıracak Sürdürebilir Bir Turizm Stratejisi

Proje özeti:   İstanbul Tarihi Yarımadası’nı Dünya Standartlarında Bir Varış Noktası Olarak Konumlandıracak Sürdürebilir Bir Turizm Stratejisi konulu proje, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dünya Turizm Örgütü desteği ile George Washington Üniversitesi ile ortak yapılmıştır. Proje, Mart 2006 tarihinde başlayıp, Ağustos 2007'de tamamlanmıştır.

 

Proje adı: Çeşmeköy-Datça Sürdürülebilir Turizm Projesi

Proje  özeti:   2008 yılında Muğla Valiliği, Datça Kaymakamlığı ve Çeşmeköy Muhtarlığı desteği ile "Çeşmeköy-Datça Sürdürülebilir Turizm Projesi" gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Bülent Himmetoğlu projeye uzman olarak katılmıştır. 

 

Proje adı: Reducing Poverty in the Republic of Azerbaijan Through Facilitating Effective Development of Domestic Tourism

Proje özeti:   UNDP-Ministry of Culture and Tourism of Republic of Azerbaijan tarafından desteklenen "Reducing Poverty in the Republic of Azerbaijan Through Facilitating Effective Development of Domestic Tourism" konulu projeye Prof. Dr. Bülent Himmetoğlu uluslararası uzman olarak katılmıştır. Proje 2005-2007 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.